Số 7

    THIẾT KẾ ĐẠT NHIỀU GIẢI THƯỞNG.

    Lenovo đã nhận hơn 100 giải thưởng quốc tê nhờ thiết kế đột phá.

    Xem chi tiết